A IDADE DA PAVÍA (2013)

A IDADE DA PAVÍA de Arístides Vargas

Dirixida por Ánxeles Cuña Bóveda

Sarabela Teatro 2013  (http://sarabelateatro.com/)

Deseño de Escenografía

Advertisements